X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Właścicielem portalu (dalej "Serwis"), dostępnego pod adresem www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl jest Ubezpieczenia online.pl Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000671372, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875 (dalej "Operator").
    
  2. Administratorem danych osobowych jest Ubezpieczenia online.pl Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000671372, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875.
    
  3. Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@uo.rankomat.pl lub pisemnie, na adres siedziby Operatora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
    
  4. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu udostępnienie Usługi zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu.
    
  5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
   • zaprezentowania świadczonych usług na dodanych Wizytówkach i Skrótach Wizytówek,
   • wystawienia faktury VAT za abonament aktywujący konto i wizytówkę oraz dodatkowe usługi promujące,
   • wysyłania powiadomień e-mail i SMS o nowych wiadomościach od klientów oraz przypominających o kończącym się okresie abonamentu na usługę podstawową (konto i wizytówka) i usługi dodatkowe (promowanie wizytówek),
   • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych,
   • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim inaczej, niż w pkt. 1. ust. 6 i za zgodą użytkownika.
    
  7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
   • poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
   • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera WWW, obsługiwanego przez RBO Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000271271, NIP: 899-259-17-34, REGON: 020442633. Kapitał zakładowy: 60 000 zł.
  8. Niniejsza "Polityka prywatności" jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, dostępnego pod adresem http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/dzial/regulamin/2.html.
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania Usługi, w oparciu o akceptację Regulaminu Serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
    
  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
    
  3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek, realizacji Usługi w Serwisie.
    
  5. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji że świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu - w tym celu należy przesłać zgłoszenie na adres bok@agent-ubezpieczeniowy.com.pl, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych zgłaszającego Użytkownika. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w pkt. 1. oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem pkt. 4. poniżej.
    
  2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkowników. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 4. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
  1. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane w celu wykonania usługi, realizowanej za pośrednictwem Serwisu, do Pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, do których Użytkownik napisze wiadomość korzystając formularzy dostępnych na Wizytówkach.
    
  2. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
    
  3. Operator może mieć obowiązek udostępnienia zebranych danych osobowych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
    
  4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:
  1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez Operatora usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i finansową oraz przekazywaniu tych informacji Pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym zarejestrowanym w Serwisie - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
    
  2. Przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Operatora i podmiotów współpracujących - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
    
  3. Przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu marketingu usług Operatora oraz podmiotów trzecich -  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.
    
  2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześle nam e-mail z wycofaniem zgód na adres bok@agent-ubezpieczeniowy.com.pl.
 7. Polityka „cookies” i wymagania techniczne
  1. W związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”),obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
    
  2. Pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    
  3. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkowników odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Operatora.
    
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
    
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    
  7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies oraz automatyczne blokowanie plików cookies. Należy przy tym pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
    
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
    
  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
    
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia plików cookies, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
    
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
    
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Treści i opinie umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami Operatora i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.
    
  2. Informacje przekazywane przez Operatora są opracowywane z największą starannością, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy twórców Serwisu. Serwis jest witryną informacyjną nie ponosi więc odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez użytkowników.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysłanie pytań i uwag na adres prywatnosc@ubezpieczeniaonline.pl.

Wyszukiwarka agentów

Rodzaj ubezpieczenia:
Towarzystwo:
Województwo
Powiat
Miasto

Znajdź agenta - wpisz szukaną frazę

Agent ubezpieczeniowy W Twoim mieście, dla Ciebie...