X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

Za konto

Testuj za darmo przez 30 dni!
Adres e-mail:
Haso:
Powtrz haso:

Przechodzc dalej, zgadzasz si na Warunki korzystania z Serwisu przez Porednikw, ktre opisane s w caoci na stronie http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/dzial/regulamin/2.html

Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usugi Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana we Wrocawiu, w zakresie prezentowania wizytwek porednikw ubezpieczeniowych.

Informacje o Administratorze Danych
Administratorem danych jest Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Wrocawiu (53-659) przy ul. Generaa Wadysawa Sikorskiego 2-8, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000671372 (dalej "Spka").

Spka powoaa Inspektora Ochrony Danych, ktry dostpny jest pod adresem e-mail iod@uo.rankomat.pl. Dane osobowe przetwarzane s w celu wiadczenia przez Spk usugi prezentowania wizytwek porednikw ubezpieczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1). Dane osobowe mog by ujawnione pracownikom lub wsppracownikom Spki, jak te podmiotom udzielajcym wsparcia Spce na zasadzie zleconych usug i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysuguje Pani/Panu (Porednik) prawo dostpu do treci swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i uzupeniania w przypadku zmiany oraz prawo do dania usunicia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeli ma to prawo zastosowania. Przysuguje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidowoci przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe bd przetwarzane przez Spk na czas korzystania przez Pani/Pana z usugi Spki, ale nie krcej ni do wyganicia wszelkich roszcze, a w przypadku dokumentacji skarbowej do 5 lat.

Dlaczego warto si zarejestrowa?

  • Sprawdzenie NIC Ci nie kosztuje - testujesz za darmo przez 30 dni bez adnych zobowiza
  • Najwiksza baza porednikw ubezpieczeniowych w Polsce - ponad 2000 wpisw
  • Katalog promowany w Google
  • Daj si odszuka klientom - kontakt z agentem ubezpieczeniowym jest wyszukiwany w Internecie dziesitki tysicy razy miesicznie!
  • Internet nigdy nie pi - moesz pozyskiwa klientw przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dob
Agent ubezpieczeniowy W Twoim miecie, dla Ciebie...